GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - IRC

Giấy chứng nhận đầu tư - IRC là văn bản xác nhận thônng tin đăng ký dự án đầu tư của nhà đầu tư . Giấy phép này do cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tại cơ quan có thẩm quyền.”

Điều kiện cấp giấy IRC
  1. Dự án đầu tư không thuộc nghành nghề cấm

  2. Có địa điểm thực hiện dự án hợp pháp

  3. Dự án phù hợp với qui hoạch

  4. Dự án đáp ứng điều kiện về suất đầu tư

  5. Dự án đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1

NỘP HỒ SƠ

Chủ đầu tư tiến hành hồ sơ đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền

2

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký đầu tư, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu cần.

3

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN IRC

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư IRC khi đủ điều kiện theo qui định.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7

Hãy để chúng tôi giải quyết mọi khó khăn của bạn một cách nhanh nhất.