GIẤY PHÉP PCCC

Giấy phép PCCC hay giấy chứng nhận PCCC được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nó có giá trị chứng minh đối tượng được cấp đáp ứng đủ các điều kiện về PCCC. Việc cấp giấy chứng nhận sẽ qua các khâu thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Đây là loại giấy phép bắt buộc phải có để được phê duyệt từ khâu thiết kế đến cấp phép hoạt động từ mức độ sản xuất cơ sở đến mức độ dự án

Các loại giấy phép PCCC
  1. Giấy chứng nhận nghiệp vụ PCCC

  2. Giấy kiểm định phương tiện PCCC

  3. Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC

  4. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC

  5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ PCCC

1

KHẢO SÁT-THIẾT KẾ

Đơn vị tư vấn khảo sát hiện trạng và lập hồ sơ PCCC hoặc hồ sơ thiết kế PCCC

2

THẨM DUYỆT HỒ SƠ PCCC

Hồ sơ PCCC được gởi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được thẩm duyệt.

3

CẤP GIẤY PHÉP PCCC

Sau khi thẩm duyệt hồ sơ PCCC và nghiệm thu, cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép PCCC - Đây là hồ sơ quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7

Hãy để chúng tôi giải quyết mọi khó khăn của bạn một cách nhanh nhất.