THỦ TỤC ĐẤT ĐAI

Thủ tục đất đai là các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đất đai được qui định tại Luật Đất đai

Nguyên tắc cơ bản nhất là đất đai phải được sử dụng đúng mục đích sử dụng đất, phù hợp với qui hoạch và định hướng phát triển chung.

Đây là thủ tục quan trọng đối với các dự án.

CÁC THỦ TỤC ĐẤT ĐAI CHÍNH
  1. Chuyển mục đích sử dụng đất

  2. Cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất

  3. Tách thửa, hợp thửa đất.

  4. Đính chính Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất

  5. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  6. Đăng ký biến động Quyền sử dụng đất.

THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẤT ĐAI

1

TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tư vấn, thực hiện thủ tục đất đai liên hệ Hotline để được tư vấn và tiếp nhận hồ sơ.

2

TƯ VẤN-BÁO GIÁ

Sau khi đối chiếu các vấn đề liên quan thủ tục cần hiện, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá chi phí thực hiện.

3

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Sau khi thống nhất các điều khoản sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ.

TRẢ KẾT QUẢ

Kết quả thực hiện sẽ được gởi về địa chỉ nhà hoặc cơ quan sau khi hoàn tất.

4

TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7

Hãy để chúng tôi giải quyết mọi khó khăn của bạn một cách nhanh nhất.